UCAPAN KAUM SALAF LEBIH BERMANFAAT DARIPADA UCAPAN KITA.

6:20 PMAbdullah bin Muhammad bin Manazil rohimahullah mengatakan: Hamdun bin Ahmad pernah ditanya: Mengapa ucapan kaum salaf lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Hamdun menjawab: Karena sesungguhnya mereka kaum salaf berbicara untuk kejayaan islam, keselamatan jiwa, dan ridho Alloh yang maha pengasih. Sedangkan kita berbicara untuk kejayaan diri sendiri, mencari dunia, dan penerimaan makhluk.

عبد الله بن محمد بن منازل رحمه الله يقول : قيل لحمدون بن أحمد : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام , و نجاة النفوس , و رضاء الرحمن. و نحن نتكلم لعز النفس , و طلب الدنيا , و قبول الخلق


( Lihat: Kitab Hilyatul 'Auliyaa' wa Thobaqotul Ashfiyaa', Abu Nu'aim Al-Ashbahani/Al-Ashfahani Rohimahulloh ta'ala )

*** 

Hari ini, kita temukan manusia-manusia yang berbicara untuk kejayaan Islam versi Mereka, kejayaan diri sendiri dan tidak mengindahkan keselamatan jiwa. 

Hasbunallah wa nikmal wakil

You Might Also Like

0 komentar

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images